Skip to content →

U kunt bij Van Ravels textielrestauratie terecht voor conservering en restauratie van historisch textiel en voor advies op het gebied van behoud en beheer van textiel(collecties). Ter verduidelijking worden hieronder enkele termen verder toegelicht.

Bij conservering wordt onderscheid gemaakt in preventieve en actieve conservering.
Bij preventieve conservering wordt geprobeerd een optimale omgeving te scheppen voor het bewaren en exposeren van voorwerpen. Het verval van voorwerpen wordt zoveel mogelijk verhinderd of in elk geval zoveel mogelijk vertraagd. Ingegrepen wordt op de omgeving van het object, bv. door:

 • verbeteren van het klimaat
 • optimaliseren van de lichtomstandigheden
 • het maken van speciale transport- of depotverpakkingen
 • het maken aangepaste steunen voor expositie.

Actieve conservering heeft tot doel het verval van het object te vertragen en het object minder kwetsbaar en beter toonbaar te maken. Het gaat dan om handelingen aan het object zelf, zoals:

 • verwijderen van vuil en stof
 • vastzetten van (bijna) losgeraakte onderdelen
 • ondersteunen van verzwakte delen
 • bestrijden van actieve insecten- en schimmelaantasting aanbrengen van een (achterkant)bescherming.

Restauratie wordt gedefinieerd als het geheel van handelingen om een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp in een van tevoren gedefinieerde toestand terug te brengen. Het kan bestaan uit:

 • toevoegen of aanvullen van (verloren gegane) delen
 • vervangen en vernieuwen van onderdelen
 • verwijderen van oude restauraties.

kant steunlagen aanbrengenvaandel tijdens behandeling